Bordentrainer  2.3

Bordentrainer 2.3

Description of Bordentrainer

Bordentrainer 2.1 De Bordentrainer

Gratis verkeersborden oefenen voor het CBR theorie-examen en het rijbewijs
De VERJO Bordentrainer is een gratis spel waarmee je op een leuke manier jouw kennis test van de verkeersborden in Nederland. Beantwoord zoveel mogelijk vragen zo snel mogelijk goed. Hoe beter je bordenkennis en reactietijd, hoe meer punten je haalt. De app onthoudt de 5 hoogste scores die jij gehaald hebt. Je kunt je score delen met je vrienden op Facebook of via Twitter.

Ook is in de app een overzicht opgenomen van de Nederlandse verkeersborden met de officiële betekenis (RVV1990).
Deze bordentrainer is een gratis aanvulling op de theorieboeken van VERJO.

In de app kun je kiezen of je de bordenkennis wil testen op rijbewijs niveau ( CBR theorie-examen) of op het niveau fietsdiploma. Bij de training rijbewijs wordt de wettelijke betekenis gevraagd. Voor het fietsdiploma hebben we een makkelijkere omschrijving gebruikt en afgestemd op de jonge fietser. Bij de training fietsdiploma worden alleen de belangrijkste verkeersborden voor fietsers getoetst.

VERJO heeft dit gratis theorie-examen ontwikkeld, omdat een goede kennis van verkeersborden belangrijk is om veilig deel te kunnen nemen aan het verkeer. Essentieel hierbij is de snelheid waarmee je het verkeersbord kunt herkennen en weet wat het betekent.
Kennis van de verkeersborden is daarom een belangrijk onderdeel van het theorie-examen bij het CBR maar ook bij een fietsexamen. Natuurlijk zijn er ook nog vele andere onderdelen die je moet kennen op de officiële examens.

De VERJO bordentrainer is een gratis aanvulling op de VERJO theorieboeken en theorielessen van de rijschool. Al ruim 30 jaar zorgt VERJO ervoor dat iedereen die veilig door het verkeer wil zich de juiste kennis eigen kan maken. Want wij willen dat je slaagt… niet alleen op het examen maar ook in het verkeer.

Het ontwikkelteam van VERJO heeft met veel plezier gewerkt aan de Bordentrainer. Wij waarderen je feedback om er een nog betere app van te maken.
Plates Trainer

Free practice for the CBR traffic theory test and driving license
The Verjo Borden Trainer is a free game that gives you a fun way to test your knowledge of road signs in the Netherlands. Answer as many questions as possible as quickly as possible good. The better you know signs and response time, the more points you get. The app remembers the 5 highest scores you brought. You can share your score with your friends on Facebook or via Twitter.

Also included is an overview of the application of the Dutch traffic with official meaning (RVV1990).
These signs trainer is a free supplement to the theory books Verjo.

The app lets you choose whether you want to test your knowledge on license plates level (CBR theory exam) or diploma level bike. The training license the legal sense is requested. The bike diploma we used an easier definition and tailored to the young cyclist. During the training cycle diploma only tested the main road for cyclists.

Verjo developed this free theory test, because a good knowledge of traffic signs is important to be able to safely participate in traffic. Essential is the speed with which you can recognize the sign and know what it means.
Knowledge of the road is therefore an important part of the theory test at the CBR but also a fietsexamen. Of course there are many other components that you need to know on the official exams.

The Verjo plates trainer is a free addition to the Verjo theory books and theory of the driving school. For over 30 years Verjo makes sure that everyone who wants to safely through traffic is the right knowledge can make their own. Because we want you to succeed … not only in the exam but also in traffic.

The development of Verjo has enjoyed working with the Borden Trainer. We appreciate your feedback to make this an even better app.
– Probleem opgelost met het crashen van de app bij het opstarten
– De geluiden in de app kunnen nu gedempt worden middels het geluidsikoon op het spelscherm

app id = nl.verjo.android.bordentrainer

App Information of Bordentrainer

App Name Bordentrainer v2.1
Genre Games, Puzzle
Size6.6 MB
Latest Version2.1
Get it On Google Play
Update2021-05-25
Package Namenl.verjo.android.bordentrainer
Rating ( 540 )
Installs100,000+