Texas Poker Polski (Boyaa)  6.3.0

Texas Poker Polski (Boyaa) 6.3.0

(6711)Card, Games

Description of Texas Poker Polski (Boyaa)

Texas Poker Polski (Boyaa) Poker online z międzynarodowymi turniejami i wyzwaniami Texas Hold‘em.

(Prawdziwe turnieje i prawdziwi gracze. Jesteśmy tu, by rywalizować, zrelaksować się, potrenować i poznać nowych przyjaciół)

RZESZE CODZIENNIE AKTYWNYCH GRACZY
Połączyliśmy platformy, by jeszcze łatwiej było teraz znaleźć graczy do gry, w każdym zakątku świata, o każdej porze.

CZYSTY POKER
Używamy algorytmu z certyfikatem iTech Labs i wyspecjalizowanym zespołem, który dba o to, by gra była sprawiedliwa, czysta i zabawna. Najlepszy poker w sieci

PRESTIż PRAWDZIWEGO POKERA
Boyaa jest międzynarodową firmą, która tworzy nowe standardy łącząc prawdziwy i sieciowy poker w globalnym otoczeniu.

DZIENNY BANKROLL, KARTY VIP I
Mamy wszelkie możliwe narzędzia pokerowe, więc gra dostosowuje się do Ciebie, czy jesteś nowicjuszem, graczem weekendowym, który chce poprawić swą grę, ambitnym graczem celującym w miejsca rankingowe, czy też profesjonalnym internetowym pokerzystą. Od wsparcie bankruta aż po specjalne opcje dla graczy VIP. Mamy wszystko, czego zapragniesz

MODUŁY GRY DLA WIELU GRACZY (Hold’em, Sit’N’Go, MTT, Club)
Graj w Poker Texas na szybkich lub wolnych stołach, na niskich bądź wysokich stawkach. Graj bez ograniczeń. Weź udział w dużych turniejach mistrzowskich lub wejdź po prostu do pokoju Sit‘n’Go. Teraz możesz nawet utworzyć swoje prywatne pokoje pokerowe w module klubowym, tak, by samemu ustalać zasady, ciemne i graczy, z którymi chcesz grać.

INTERAKTYWNY
Wszystkie ikony, naklejki, przyciski są w 100% interaktywne. Kliknij na jakiegokolwiek gracza i analizuj jej/jego profil, najlepsze ręce, współczynnik zwycięstw oraz inne dane. Kliknij na zabawny element na ekranie i podziel się nim z przyjaciółmi, dealerami.

Polityka prywatności: http://www.boyaa.com/information.html
Warunki usług Boyaa: http://www.boyaa.com/mobile/termsofservice.html
Online poker tournaments with international challenges and Texas Hold’em.

(Real tournaments and real players. We are here to compete, to relax, to practice and make new friends)

Reich DAILY ACTIVE PLAYERS
We combined platform that now even easier to find players to play in every corner of the world, at any time.

PURE POKER
We use an algorithm iTech Labs certified and specialized team that makes sure that the game was fair, clean and fun. Best online poker

The Prestige REAL POKER
Boy is an international company that creates new standards by combining real and poker network in the global environment.

DAILY bankroll VIP CARD AND
We have every possible tool poker, so the game adapts to you, whether you are a newcomer, weekend player who wants to improve their game, an ambitious player excelled in place Ladder or a professional online poker player. Support from bankrupt to special options for VIP players. We have everything you desire

INTERFACE FOR MULTI-PLAYER GAME (Hold’em Sit’N’Go, MTT Club)
Play Poker Texas on fast or slow the tables, at low or high stakes. Play without restrictions. Take part in big tournaments master or just go to your room Sit n Go. Now you can even create their own private poker rooms in the module club, so that alone set the rules, and the dark of players that want to play.

INTERACTIVE
All icons, stickers, buttons are 100% interactive. Click on any player and analyze his / her profile, the best hands win rate and other data. Click on the fun element on the screen and share it with friends, dealers.

Privacy Policy: http://www.boyaa.com/information.html
Terms of Service Boya: http://www.boyaa.com/mobile/termsofservice.html
Szczegóły:
– ulepszony interfejs gry. Silniejsze poczucie projektu i bardziej przejrzyste środowisko grania
– darmowe miejsce do gry w pokera. Możesz wybrać z wielu opcji zakładów i wygrać świetne nagrody
– NW Slot Machine Lucky Treasure Breblay. Istnieją różne warianty losowań, aby wygrać szczęśliwe pola które otwierają tajemnicze skrzynie ze skarbem
– Błędy naprawione

app id = com.boyaa.androidmarketpl

App Information of Texas Poker Polski (Boyaa)

App Name Texas Poker Polski (Boyaa) v
Genre Card, Games
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namecom.boyaa.androidmarketpl
Rating ( 6711 )
Installs100,000+