Woordzoeker nederlands 2.2020

Woordzoeker nederlands 2.2020

(2218)Games, Word

Description of Woordzoeker nederlands

Woordzoeker nederlands Zoek de verborgen woorden!

– Selecteer moeilijkheidsgraad (4)
– Selecteer paneel formaat (4×4 … 20×20)
– Oneindig spelen met dynamische roosters
– Het raster past zich automatisch aan uw apparaat
– De roosters zijn gevuld met woorden die kruis en elkaar kruisen
– Speciale tablet ondersteuning

Een woordzoeker is een puzzel of woordspel, waarbij een bepaald aantal woorden gevonden moeten worden in een blok gevuld met letters. Deze woorden kunnen zowel van links naar rechts als van rechts naar links geschreven zijn, alsmede zowel horizontaal als verticaal als diagonaal. Dezelfde letters kunnen meerdere keren gebruikt worden.

Woordzoekers staan net als kruiswoordpuzzels vaak in kranten en tijdschriften. Ook worden ze soms gebruikt als lesmateriaal bij het leren van spelling.
Find the hidden words!

– Select difficulty level (4)
– Select panel format (4×4 … 20×20)
– Infinite play with dynamic grids
– The grid adjusts automatically to your device
– The grids are filled with words that cross and intersect each other
– Special tablet support

A word search puzzle or a word game in which a certain number of words to be found in a block filled with letters. These words can be either from left to right and from right to left and both horizontally and vertically and diagonally. The same letters can be used several times.

Puzzles are like crossword puzzles frequently in newspapers and magazines. They are also sometimes used as teaching aids in learning spelling.

app id = com.berniiiiiiii.nl

App Information of Woordzoeker nederlands

App Name Woordzoeker nederlands v
Genre Games, Word
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namecom.berniiiiiiii.nl
Rating ( 2218 )
Installs100,000+